EXPO OPEVNĚNÍ PRAHY - VYŠEHRAD, 2014


Cílem projektu je vytvořit moderní stálou expozici v Cihelné bráně, která jednoduše a srozumitelně představí proměny Prahy, zejména Vyšehradského opevnění. Expozice si klade za cíl vytvořit ojedinělý kulturní zážitek, má návštěvníka in- formovat o proměnách Prahy a opevnění a být zajímavým místem, kde mohou návštěvníci příjemně čekat na prohlídku vyšehradských kasemat a sálu Gorlice.

Těžištěm výstavy je model Prahy kulatého půdorysu, na který laser promítá jednotlivé fáze výstavby opevnění, a na stěně k němu je promítán příslušný obrazový doprovod. Dále je v místnosti sestava stoliček a půlkruhová recepce s otočnou skříní pro personál. Všechny objekty jsou umístěny v ose místnosti. Ve dvou nikách s okny se nachází malá studovna a zavěšené křeslo. Na stěnách proti jsou informační panely se základními dokumenty expozice. Celý prostor má být spíše potemnělý s akcentovanými svítivými exponáty - zejména modelem Prahy.

Na model Prahy jsou pomocí laserového paprsku promítány jednotlivé fáze stavby opevnění v chronologickém pořadí (v kontextu vývoje Vyšehradu a přilehlého okolí) - na protější stěnu je současně promítána obrazová dokumentace, která jednotlivé fáze podrobněji představuje a vysvětluje pomocí fotek, náčrtků atd. konkrétních míst. Vzniká tak variabilní a poutavý způsob, jak na názorném modelu vysvětlit změny proběhlé během staletí. Možno doplnit zvukovou reprodukcí. 

foto: Rosťa Zapletal

01 01
02 01
05
03
001 h3t vysehrad c rostislav zapletal 2014
002 h3t vysehrad c rostislav zapletal 2014
003 h3t vysehrad c rostislav zapletal 2014
005 h3t vysehrad c rostislav zapletal 2014
006 h3t vysehrad c rostislav zapletal 2014
008 h3t vysehrad c rostislav zapletal 2014
013 h3t vysehrad c rostislav zapletal 2014
014 h3t vysehrad c rostislav zapletal 2014

© H3T architekti. All rights reserved.