DÍLNA V ZAHRADĚ ŠKOLY, 2017


Předmětem studie je rekonstrukce a rozšíření dílny umístěné v zahradě Základní a mateřské školy Grafická.
Tento objekt přiléhá k jižní fasádě budovy školy a je přístupný jen ze zahrady. V rámci návrhu altán rekonstruujeme a rozšiřujeme směrem k západní hranici pozemku o zhruba stejně velký objem. Objekt dílny navrhujeme také doplnit o venkovní pobytovú terasu, která navazuje na prostor před vstupem do školy ze zahrady.
Stávající objekt navrhujeme zachovat a rozšířit o dřevěnou přístavbu až k hranici pozemku. Tyto dva přibližně stějně velké prostory propojujeme vybouráním jedné obvodové zdi. Dílna tak funguje jako jeden velkorysý otevřený prostor.
Dispozici původního objektu upravujeme vložením dřevěné příčky pro vytvoření odděleného skladu a wc.
Objekt je zastřešen novou dřevěnou konstrukcí s přesahem nad jižní fasádou, co vytváří stínění hlavně v letních měsících.
V původním objektu zachováváme otvory na stejném místě, zvětšujeme je až k podlaze. Fasáda přístavby je prosklená od podlahy ke stropu.
Interiér objektu je zařízen variabilním úložným systémem polic mezi sloupami konstrukce doplněn o pracovní plochy. Pracovní místa tvoří ponky uspořádané do dvojic proti sobě nebo v řadě za sebou.

Situace web
Pudorys web
Axo web
Pohled web
Pudorys interier web
Reropohled 1 web
Reropohled2 web
Reropohled web
Dilna2 web
Dilna1 web
Exterier web

© H3T architekti. All rights reserved.