CZECH GRAND DESIGN '16, 2017


Pro letošní odevzdávání cen Czech Grand Design jsme navrhli objekty drobné architektury jako součást proměnlivé scénografie. Slavnostní galavečer se již tradičně konal ve Stavovském divadle a my jsme si mohli vyzkoušet zcela novou a o to přínosnější spolupráci s tvůrcemi programu a scénáře, s choreografkou, s akrobaty, divadelními techniky, osvětlovači a dalšími lidmi, který se podíleli na tvorbě tohoto večera.
Letošní galavečer se nesl v duchu tématu “s hlavou v oblacích”. Na podiu jsme pomocí jednoduchých lapidárních objektů vytvořili proměnlivou instalaci. Lehkost a kouzlo venkovu, jako průvodní motivy scénografie, nás provázely od návrhu až po samotnou realizaci. Neustálé měnící se scéna měla novou atmosféru v každém obraze a stala se živou součástí programu. Ústředním objektem byl dřevěný domeček složen ze čtyř mobilních kusů, které svým pohybem po podiu vytvářely zajímavé formace a obrazy v interakci s tanečníky. Vizuelní působení scény bylo umocněno také kontrastním ztvárněním vnějšku a vnitřku domečků. Jediným statickým prvkem byl 5 metrů vysoký posed v úzadí scény, odkud všechno pozorně sledoval DJ Ventolin, který celý program hudebně doprovázel.

foto: Herminapress

Cgd08
Anim2
Cgd09
Cgd07
Cgd06
Cgd05
Cgd04
Cgd03
Cgd02
Cgd01

© H3T architekti. All rights reserved.