BYDLENÍ U MOSTU, 2009


Zadáním bylo navrhnout bytový objekt na dané území s minimálně 100 různě konfortními byty. Parcela u řeky má esenciální potenciál. Je jedinečná, omývaná Vltavou. Snaha byla podpořit kouzlo pobřeží, zastavět co možná nejmenší plochu. Přemýšlím nad situací bydlení residentů v centru Prahy. Projekt má nabídnout jedinečné bydlení. Nízká poloha nabízí možnost navyšovat poschodí. 

Hmotové řešení vzešlo s kompoziční hry. Zadaný stavební program generoval objem hmot, jenž jsem poté komponoval do celku, který co nejvíce naplnil mé představy o místě a jeho budoucí tváři.

Rozhodl jsem se místo pocitově odříznout od parku deskovým bytovým objektem, a kvůli úspoře plochy do sousedství železničního valu  (na místo které je v současnosti zastavěno bývalou vodárnou) umístit věžový objekt, který má význam jak urbanistický, tak vzhledem k tomu že je určen pro bydlení, také význam sociální a identifikační. Je jednoduchý, stínění z tahokovu halí stavbu do jednotného pláště a zklidňuje fasádu... strážná věž, expozice bydlení.

V parteru a 1NP je umístěna restaurace, míchá se život rezidentů a hostů. V konstrastu s běžným uspořádáním bytů, při kterém s přibývající výškou narůstá rozloha a konfort bydlení, aplikované schema řazení bytů je neobvyklé. Různě velké byty jsou rozmístěny rovnoměrně po celé výšce stavby. V západní fasádě objektu se projevuje “trhlina” - propojení komunikačního jádra stavby s exteriérem, které také supluje soukromé balkóny netradiční formou teras. Tento princip je propsán i do východní fasády hotelové části objektu.

Vít Šimek, školní práce VŠUP

09
01
10
Hmoty
02
03
11
12
13
Modellll
04
05
06
07
Zarezzz
08

© H3T architekti. All rights reserved.