BRÁNA SOUTOK, 2017


Ideová studie pro vybraný bleskový zásah v oblasti budoucího Příměstského parku Soutok 

Jde o zanedbané území v k.ú. Zbraslav, které leží mezi přístavem Radotín a křižovatkou ulic Výpadová – Strakonická. Řešené území je v záplavové oblasti. Západní polovina řešeného území je v uzemním plánu jako plocha pro sport a zeleň městská, krajinná. Východní část je jen plocha zeleň městská a krajinná. Vedle soukromých pozemků se zde nacházejí i pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy. Nyní většina území slouží k podnikání na teambuildingové a veřejné akce a prostor pro výcvik psů. Důležitou tepnou území je cyklostezka A1, která je v době sezony velmi využívána. 

Zásadním pro studii bylo naplnění množství požadavek více aktérů v zájmovém území při nalezení společného řešení. Forma bleskového zásahu v území byla zvolena pro rychlé nastartování aktivity a iniciaci prvních kroků pro zvýšení informovanosti o budoucím plánu Příměstského parku Soutok. Brána Soutok má být především informačním bodem, zaroveň záchytným místem pro cyklisty nebo in-linisty v návaznosti na cyklostezku A1. Má zde být vytvořené hygienické zázemí, půjčovna kol a koloběžek, občerstvení, tržní místo pro prodej místních výrobků nebo kotviště plovoucí sauny. V území se počítá s již existujícími aktivitami - paintball, cvičiště psů, sportovní a teambuildingové aktivity atd. 

Naším cílem je zvětšovat povědomí o PP Soutok a budovat charakter místa za pomocí rychlých a ekonomických architektonických zásahů. V návrhu se snažíme splnit veškeré požadavky spolu s platnými zákony a územním plánem. Klíčové pro náš návrh je, že každý z námi zamýšlených zásahů souvisí s územím soutoku, čímž se návštěvník různými cestami dozvídá více o místě a jeho chystané přeměně. Charakter návrhů a způsob rozšiřování povědomí rozdělujeme do 3 kategorií: 

1/ Explicitní předávání informací v podobě jasných faktografických údajů, které si návštěvník čte – případ infopanelů pod pergolou či heslovitých faktů na povrchu nové cyklostezky v okolí Brány Soutok (1331 ha, 2,4 % území Prahy, 6 sídelních celků, 3450 vlastníků pozemků). 

2/ Aktivity s „přidanou hodnotou“ související se soutokem – vyhlídková věž s výhledem na území budoucího PP Soutok, dětské hřiště na mapovém podkladu soutoku, 3D nápis poskládaný z materiálu na otop, apod. 

3/ Mobilní prvky pro rozšíření povědomí o PP Soutok dál od místa Brány Soutok – plovoucí sauna, která bude měnit svá kotviště, možnost zavedení přívozu na místech v okolí soutoku. 

Abychom různorodost zásahů udrželi v podobném duchu, sjednocujeme je materiálově – vždy se v konstrukci objevuje dřevěná kulatina, která odkazuje k historickému využívání obou řek pro voroplavbu. Fungování plovoucí mobilní sauny si představujeme v maximální možné míře bez provozovatele a zdarma. Například týden by kotvila na jednom místě s návodem k užívání a pak by se opět přesunula o kus dál dle vybraných lokalit. Součástí sauny by byla presentace o PP Soutok. Návštěvníci by tak nenásilnou formou ( například informační tabulí na sauně ) mohli být informování. 

Návrh je formálně rozdělen do dvou etap avšak jednotlivé “zásahy” nejsou na sobě bezpřostředně závislé a tak je možné je relalizovat libovolně. Projekt plovoucí sauny, která by mohla rozšiřovat povědomí o Příměstském parku Soutok není závislý na dané lokalitě a může na ni fungovat nezávisle. 

První etapu vnímáme jako „bleskovou“ , která se může realizovat takřka ihned. S možností realizace počítáme během roku 2018 a týká se zásahů: 

- rozšíření stávajícího parkoviště i pro užívání veřejnosti 

- vytvoření hygienického zázemí pro veřejnost a občerstveni. V návrhu počítáme s lehkými konstrukcemi a mobilními prvky - kontejnery, které umožnují rychlou a levnou montáž i demontáž. 

- infobox a vyhlídka na Soutok. Vyhlídka by měla sloužit i jako poutač nejen z dálkových pohledů.Místo klasického infoboxu počítáme s pojednáním stávajícího plotu okolo parkoviště formou komixu a barevné kresby s informacemi o PP Soutoku.

- přístup k vodě, kotvení sauny

- jednoduchý mobiliář k posezení, veřejné ohniště 

S realizací druhé etaoy počítáme v horizontu několika let, dle možností investora a zadavatele. Navrhujeme úpravu cyklostezky a s vytvoření kruhového objezdu pro zpomalení cyklistů. Tím vytvoříme „náměstí“, kde se budou moci koncentrovat ostatní aktivity. V kruhovém objezdu umísťujeme dětské hřiště ve tvaru trojrozměrné mapy PP Soutoku a spolu s ním graficky pojednáváme celou cyklostezku v řešeném území. Povrchy až na malé úpravy zůstávají stávající a jen se pojednají barvou. 

Hygienické zázemí a občerstvení přesouváme na druhou stranu kruhového objezdu, kde se vytvoří větší zázemí, jak pro info PP Soutok, tak pro soukromé účely a také vstup pro přiléhající území pro sport. Okolo kruhového objezdu tedy vznikne veřejný prostor s plochami k rekreaci, pro malé trhy, dětské hřiště a dále doplňkové funkce a aktivity dle majitele pozemku jako opravna kol, větší občerstvení atd. Přístup k vodě se rozšíří o přístavní molo, jak pro saunu, tak pro malé loďky. Zvětšení počtu mobiliáře po areálu. 

Dále se v 2.etapě může realizovat systém využívání solární energie a možnost dobíjení automobilů a elektrokol, který se začlení do navržené koncepce. 

Výhodou plánovaných intervencí je, že dovedou fungovat samostatně, funkčnost tedy nestojí a nepadá s jedním konkrétním návrhem, ale zároveň se zásahy vzájemně podporují.

 

00stavajci foto
01koncept
02situace sirsi ia
03situace sirsi iia
04situace i 1 500
05rez 1etapa
11sauna mapa
10sauna axo
13vyhlidka axo
12obcerstveni axo
06etapa1 viz 07
07etapa1 viz 09
08etapa1 viz 05
09etapa viz 08
14situace ii 1 500
15rez 2etapa
22pergola axo
16 etapa2 viz 3
17 etapa2 viz 02
18 etapa2 viz 05
19 etapa2 viz 01
20 etapa2 viz 06
21 etapa2 viz 07

© H3T architekti. All rights reserved.