ATELIÉR PO UMĚLCE, 2017


Předmětem studie je přístavba ateliéru pro umělecký pár, který bydlí v podélném domku s tradiční dispozice venkovského stavění. Dlouhý a úzký pozemek je výškově rozdělen na dvě části. Přední dvůr mezi rodinným domem a sousedním objektem je ukončen vzrostlým stromem a opornou zdí s terénními schody do zahrady s ovocným sadem.

Přístavba je umístěna v zadní části domu v návaznosti na stávající ateliér, který se rozšiřuje směrem do dvora a je nastvavěn do výšky. Dvoupatrový prostor kvádrového tvaru je sebevědomě přiznán. Konstrukci obvodových stěn tvoří dřevěný nosný systém s tepelnou izolací a obkladem z dřevěných prken ze severní a jižní strany. Východní strana je pojednána jako dřevěný regálový systém - galerie - s obkladem z desek z dutinkového polykarbonátu. Interiér ateliéru tak velkoryse prosvětlen. Ve druhém podlaží je zároveň propojen s exteriérem výstupem na zahradu.

Axon
Situace 500
1np
2np
R3
R2
P1
P2
Int4
Int3
Int2
Int1
Po3
Po2
Po1

© H3T architekti. All rights reserved.