ARCHITEKTURA 19. ROČNÍKU MFDF JIHLAVA, 2015


Pro 19. ročník festivalu jsme připravili spíše situace pro sociální interakce než architektonické instalace. V podtitulu ročníku stála slovní hříčka s přesmyčkou VĚČNOST/VĚCNOST a tématizován byl především pojem SVOBODA. Po městě jsme rozmístili osm velkých ohnišť v jednotném festivalovém ocelovém designu a k nim nachystali hráně s palivovým dřívím. Po dobu festivalu hořel oheň – věčný i věcný princip přeměny hmoty v energii, polena ubývala a symbolizovala uplývající festivalový čas, festivaloví hosté se střetávali s místními, společně opékali špekáčky nebo se jen v chladném podnebí Vysočiny ohřívali. Požívali přitom velké míry svobody, neb ohně neměly nepřetržitou obsluhu.

autoři: Josef Čančík (ECHT architektura), Vít Šimek (H3T)

00
01
02
03
05
06
07
09

© H3T architekti. All rights reserved.